तिथि

शिव मंत्र

Shiv-Mantra.jpg

शिव मंत्र 

 

1:- ॐ नमः शिवाय।

 

2:- ॐ त्र्यंम्बकम् यजामहे, सुगन्धिपुष्टिवर्धनम्।

       उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।

 

3:-  ॐ ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ऊं।

 

4:-  नमो नीलकण्ठाय।

 

5:-  ॐ पार्वतीपतये नमः।

 

6:-  ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।

 

7:-  ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्त्तये मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा।  

 

8:-   ऊर्ध्व भू फट्।

 

9:-   इं क्षं मं औं अं।

 

10:- ॐ ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ऊं।

 

11:- ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्‌।

 

12:- ऊँ नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय

च मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च।

तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर।

यादशोसि महादेव तादृशाय नमोनम:॥

 

13:- करारचंद्रम वैका कायाजम कर्मगम वी

श्रवणनजम वा मनामम वैद परामहम

विहितम विहिताम वीए सर मेट मेटाट

क्षासव जे जे करुणाबधे श्री महादेव शंभो

 

14:-ऊँ नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम:

शंकराय च मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च।

 

15:-ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात।

 

16:-जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्॥

 

17:-नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय

नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:॥

 

18:-कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि ।।

 

{{com.CommentedByName}}

{{com.CommentMessage}}

Your Comment

सम्बन्धित पृष्ठ