तिथि

सूर्य मंत्र

Surya-Mantra.png

सूर्य मंत्र 

 

1: -ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर: || 

2: -ऊँ आदित्याय विदमहे प्रभाकराय धीमहितन्न: सूर्य प्रचोदयात् । 

3: -ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घ्यं नमोस्तुतेl 

4: -ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर: || 

5: -ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:। 

6: -ऊँ हृीं श्रीं आं ग्रहधिराजाय आदित्याय नमः। 

7: -ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:। 

8: -ॐ घृणि सूर्याय नम: ।

 

{{com.CommentedByName}}

{{com.CommentMessage}}

Your Comment

सम्बन्धित पृष्ठ