तिथि

राम मंत्र

Ram-Mantra.png

राम मंत्र 

 

नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम्, सीता समारोपित वामभागम्।

 पाणौ महासायक चारु चापम्, नमामि रामं रघुवंश नाथम्।।

{{com.CommentedByName}}

{{com.CommentMessage}}

Your Comment

सम्बन्धित पृष्ठ